Slovenské zdravotníctvo 2018

20. sep 2018
HOTEL SAFFRON BRATISLAVA

Konferencia sa zaoberá aktuálnou situáciou v slovenskom zdravotníctve spojená s oceňovaním TOP inovácií.
Cieľová skupina: riaditelia nemocníc a zdravotníckych zariadení, lekárnici, lekári a distribučné spoločnosti.

 

TÉMY:

1. Novely noviel – aký majú dopad na liekovú politiku v praxi?

2. Stratifikácia nemocníc na Slovensku- odhodlá sa konečne niekto zmeniť počty lôžok?

3. Ambulantný sektor- Päť minút po 12- Starnú nám lekári, chýbajú sestry. Kto nás bude liečiť? Pomôžu nám zdravotníci z Ukrajiny či Srbska?

 

KONFERENCIA SA KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERKY ZDRAVOTNÍCTVA ANDREY KALAVSKEJ.

Slovenské zdravotníctvo 2018

8:30 – 9:00             registrácia

9:00 - 10:00            I.  Novely noviel – aký majú dopad na liekovú politiku v praxi?

 • Peter Musil, generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky
 • Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory
 •  Ing. Jan Žák, generálny riaditeľ spoločnosti Dr.Max Slovensko, Dr. Max
 • Dagmar YoderAssociate Partner a advokátka spoločnosti Deloitte Legal, Deloitte
 • Mgr. Peter Kall, Asociácia dodávateľov liekov

 

10:00 – 10:30          coffee break

10:30 - 12:00         II. Stratifikácia nemocníc na Slovensku- odhodlá sa konečne niekto zmeniť počty lôžok?

 • Martin Smatana, riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky, MZ SR
 • Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera
 • Miroslav Kočan, generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne
 • Michal Špaňár, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Union
 • Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ siete Svet zdravia 
 • Rudolf Zajac, exminister zdravotníctva
 • Marián Petko, prezident Asociácie nemocníc Slovenska

 

12:00 - 12:15      coffee break   

12:15 - 13:15      III. Ambulantný sektor- Päť minút po 12- Starnú nám lekári. Kto nás bude liečiť? Pomôžu nám zdravotníci z Ukrajiny či Srbska?

 • Marian Šoth, prezident Asociácie súkromných lekárov
 • Igor Moravčík, prezident Slovenskej komory zubných lekárov
 • Jana Bendová, hlavná odborníčka MZSR pre všeobecné lekárstvo
 • Jana Ježíková, riaditeľka odboru zdravotníctva Bratislavského vyššieho územného celku
 • Mária Lévyová, Asociácia na ochranu práv pracientov

13:15 – 14:00     Odovzdávanie ocenení TOP INOVÁCIE

14:00                  obed

 

*zmena programu vyhradená

doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.

Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. absolvovala štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Titul PhD. v odbore verejné zdravotníctvo získala v roku 2005 na Trnavskej univerzite, FZaSP. Neskôr absolvovala špecializačné skúšky v odboroch vnútorné choroby a tropická medicína na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, docentúru a titul MHA získala na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce. V roku 2003 začala pracovať na Internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Trnava. Ako lekárka pôsobila v rámci projektov aj v zahraničí, v krajinách ako Južný Sudán, Kambodža, Haiti či Kirgizsko. Pred nástupom do funkcie štátnej tajomníčky MZ SR pôsobila ako lekárka na I. Internej klinike SZU Univerzitnej nemocnice Bratislava – Kramáre a na Poliklinike cudzokrajných chorôb. Zároveň pracovala ako vysokoškolská pedagogička na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave a na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Bratislava. Od 14. apríla 2016 pôsobila ako štátna tajomníčka na Ministerstve zdravotníctva SR. Prezident SR Andrej Kiska ju 22. marca 2018 vymenoval za ministerku zdravotníctva

 

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Absolvoval vysokoškolské štúdium farmácie na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2001). V roku 2004 získal na Slovenskej zdravotníckej univerzite špecializáciu v odbore Lekárenstvo a od roku 2006 je poskytovateľom lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni Don Bosco v Humennom. V súčasnosti pôsobí ako prezident Slovenskej lekárnickej komory.

 

Ing. Jan Žák, generálny riaditeľ spoločnosti Dr.Max Slovensko

Jan Žák získal vzdelanie na Mendelovej univerzite v Brne. Od marca 2018 vedie najväčšiu sieť lekární na Slovensku Dr.Max. Z pozície generálneho riaditeľa spoločnosti, ktorá je lídrom na slovenskom lekárenskom trhu, je zodpovedný za celkové obchodné a finančné výsledky a rovnako za tvorbu a implementáciu holdingovej stratégie. Počas svojej profesionálnej kariéry strávil 14 rokov na vedúcich pozíciách v krajinách ako Poľsko, Bulharsko, Kazachstan či Česká republika.

Je členom predstavenstva Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární, ktorej hlavným cieľom je  moderný propacientsky prístup, transparentnosť v poskytovaní lekárenských  služieb a podporu inovácií v  sektore.

 

Yoder Dagmar, spoločnosť Deloitte Legal

Dagmar Yoder je asociovanou partnerkou a advokátkou v spoločnosti Deloitte Legal. V oblasti právneho poradenstva pôsobí od roku 2000. Pred príchodom do Deloitte Legal začiatkom roku 2017 bola viac ako desať rokov partnerkou vo významnej českej advokátskej kancelárii zodpovednou za vedenie jej slovenskej pobočky. V minulosti pôsobila tiež na vedúcej pozícii v bankovej inštitúcii.

Dagmar má dlhoročné odborné skúsenosti v oblasti farmaceutického a zdravotníckeho práva, práva nehnuteľností, fúzií a akvizícií, projektového financovania a realizácie energetických projektov. Poskytuje právny servis významným farmaceutickým spoločnostiam v otázkach týkajúcich sa ich podnikateľského modelu, reklamy a marketingu, korporátnych reštrukturalizácii, v otázkach regulácie a rôznych zmluvných vzťahov vrátane agendy týkajúcej sa konsignačných skladov. V poslednej dobe participovala na komplexných analýzach týkajúcich sa možností cost-sharingu a poskytovala poradenstvo v konaniach týkajúcich sa kategorizácie liekov.

 

Mgr. Peter Kall, Asociácia dodávateľov liekov

Vzdelanie : Farmaceutická fakulta UK ,BA

                Atestácia I. stupňa v odbore lekárenstvo

Pracovné pôsobenie:

 doposiaľ

         1996 – 1999, FAKON , Obchodný riaditeľ       

         1999 – 2001, Unipharma Bojnice, vedúci oddelenia nákupu

         2001 – 2012, S & D Pharma SK , sales and logistics manager

 aktuálne

         2012 -  S & D Pharma SK, business manager

         Predseda sekcie výrobcov Asociácie dodávateľov liekov a  zdravotníckych pomôcok (ADL)

        člen prezídia ADL

 

Martin Smatana, riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky, MZ SR

Pracuje ako riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky na ministerstve zdravotníctva. Študoval v Oxforde, v odbore zdravotnícky manažment promoval na londýnskej Imperial College. V Anglicku pracoval pre štátny zdravotnícky inštitút.

 

Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. V rokoch 2003 – 2005 pôsobil vo Vzájomnej zdravotnej poisťovni Dôvera. Pôsobil aj na odbore medzinárodných vzťahov a zúčtovania na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Od novembra 2010 do februára 2012 pracoval vo VšZP, odkiaľ sa vrátil späť do Dôvery, kde pôsobí ako generálny riaditeľ doteraz.

 

Miroslav Kočan, generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne

V roku 1995 ukončil vysokoškolské štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1995 do roku 2001 pôsobil v spoločnosti Gratex International, a.s. ako programátor, analytik a key account manažér. Od roku 2001 do mája 2016 pôsobil v spoločnosti Allianz na viacerých manažérskych pozíciách, vrátane pozície člena predstavenstva Allianz Slovenská poisťovňa, a.s., riaditeľa prevádzky Región CEEMA Allianz SE v Nemecku a naposledy výkonného riaditeľa spoločnosti Allianz. Má dlhoročné skúsenosti v riadení a rozvoji prevádzky v poprednej poisťovni vo východnej Európe, s riadením zmien a prácou v medzinárodnom prostredí a multinárodnom tíme. 17.5. 2016 bol vymenovaný za predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VšZP.

 

Michal Špaňár, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Union

Vyštudoval Fakultu sociálnych vied Univerzity Karlovy a študoval MBA na US Business School v Prahe v spolupráci s Rochester Institute of Technology, New York, USA. Po pôsobení na ministerstve vnútra a poisťovníctva Allianz nastúpil do roku 2000 do holandského holdingu ING, kde pracoval ďalších 13 rokov na rôznych pozíciách. Dnes pôsobí ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Union zdravotnej poisťovne.

 

Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ siete Svet zdravia 

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH vyštudoval na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Hradci Králové. Najprv pôsobil v trebišovskej nemocnici ako sekundárny lekár, neskôr ako námestník LPS a od roku 2010 ako riaditeľ nemocnice. V máji 2017 bol poverený vedením Nemocnice Svet zdravia Michalovce. V decembri 2017 úspešne uviedol do prevádzky Nemocnicu novej generácie v Michalovciach. Venuje sa kardiotoxicite protinádorovej liečby a informačným systémom v medicíne. Od februára 2018 sa stal novým generálnym riaditeľom siete polikliník ProCare a siete nemocníc Svet zdravia.

 

Marián Petko, prezident Asociácie nemocníc Slovenska

Dlhoročný riaditeľ NsP Sv. Jakuba n.o. v Bardejov vyštudoval Lekársku fakultu hygienickú na Univerzite Karlova v Prahe. Absolvoval atestácie z vnútorného lekárstva I. stupňa, z kardiológie a sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva Pracoval ako vedúci lekár Jednotky intenzívnej starostlivosti pre vnútorné choroby. Od roku 1999 pôsobí ako riaditeľ NsP Bardejov. Dlhé roky pôsobí aj ako prezident Asociácie nemocníc Slovenska.

 

Rudolf Zajac, exminister zdravotníctva

Lekársku fakultu Univerzity Komenského V Bratislave absolvoval v roku 1975 a nastúpil na Urologické oddelenie Fakultnej nemocnice v Bratislave. V nemocnici pôsobil ako urológ a rádiodiagnostik až do roku 1990. V roku 1979 získal atestáciu 1. stupňa z odboru urológia a v 1984 atestáciu 2. stupňa. Od roku 1990 až do 2002 bol v komerčnej sfére riaditeľom Tatra–Alpine a.s. Od roku 2001 pôsobil ako expert Aliancie nového občana pre zdravotníctvo až do roku 2005. V parlamentných voľbách v roku 2002 bol zvolený za poslanca národnej rady za ANO. Svoj poslanecký mandát si neuplatnil, pretože sa stal členom vlády a od 16. októbra 2002 bol ministrom zdravotníctva až do roku 2006. Počas funkčného obdobia zaviedol viacero reformných opatrení, napríklad spoplatnenie návštev u lekára a pobytu v nemocnici.

 

Marian Šoth, prezident Asociácie súkromných lekárov

Študoval na lekárskej fakulte v Hradci Králové, štúdium ukončil v roku 1995 na LF UPJŠ v Košiciach. Pracoval vo Vojenskej nemocnici v Bratislave, od roku 2005 má ambulanciu v Nitre. Od roku 2015 pôsobí ako prezident Asociácie súkromných lekárov.

 

Jana Bendová, hlavná odborníčka MZSR pre všeobecné lekárstvo

Už 12 rokov pôsobí ako všeobecná lekárka v ambulancii vo Veľkom Bieli. Dlhodobo sa venuje činnostiam, ktoré prispievajú k zlepšovaniu primárnej starostlivosti. Je členka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, aktívne pracuje v Svetovej organizácii všeobecných lekárov WONCA. Je tiež školiteľkou študentov medicíny, ako aj rezidentov v odbore všeobecné lekárstvo. V roku 2018 bola vymenovaná za hlavnú odborníčku MZ SR pre všeobecné lekárstvo na päťročné obdobie.

 

Jana Ježíková, riaditeľka odboru zdravotníctva Bratislavského vyššieho územného celku

Vyštudovala manažment a právo. Pracovnú kariéru začala vo VšZP, kde prešla všetkými odbormi. Počas pôsobenia ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca bola členkou jeho reformného tímu, zároveň pôsobila ako riaditeľka odboru zdravotného poistenia a cien v zdravotníctve. V rámci toho bola členkou v správnej rade zdravotnej poisťovne Sideria Istota a v správnych radách niekoľkých nemocníc. Nasledovalo pôsobenie v medzinárodnej konzultačnej spoločnosti Sanigest, odkiaľ sa vrátila do VšZP ako členka predstavenstva a riaditeľ sekcie stratégie. Istý čas pracovala v advokácii. Od roku 2015 ako riaditeľka odboru zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja.

Mária Lévyová, Asociácia na ochranu práv pracientov

Vyštudovala SZŠ Košice a ošetrovateľstvo na LF UPJŠ Košice. Pracovala ako sestra, v rokoch 2006 až 2013 bola prezidentkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA). Od novembra je prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP).

Partneri

Hlavný partner:

 

 

Partner:

 

 

 

 

 

 

 

Podobné podujatia