Slovenské zdravotníctvo 2019

26. sep 2019
RADISSON BLU HOTEL CARLTON

Konferenciu príde otvoriť ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.

Podujatie je určené pre zástupcov asociácii, riaditeľov nemocníc a zdravotníckych zariadení, lekárnikov, farmaceutické a distribučné spoločnosti, lekári a pre každého, kto sa zaujíma o dianie v slovenskom zdravotníctve. 

 

Na konci podujatia sa budú odovzdávať prestížne ocenenia TOP LEKÁRI NA SLOVENSKU. 

 

Témy diskusie:

I. Dostupnosť liekov na Slovensku

• Revízia úhrad liekov (aké zmeny prináša, cena za jednotku účinnej látky, ako ovplyvňuje liečbu pacienta?) 
• Lieky na výnimky (zámer zrušiť alebo eliminovať lieky na výnimky sa novelou o liekoch exministra T. Druckera nepodarilo, potrebujú tieto lieky jasné a známe pravidlá schvaľovania? Prečo máme lieky na výnimky?)
• Doplatky za lieky - stúpajú alebo klesajú doplatky pacientov? Majú slovenskí pacienti dostupnú liečbu ako pacienti krajín V4?
• Vplyv legislatívy na dostupnosť liekov 

 

II. Ambulantný sektor - Už je dávno päť minút po dvanástej

 Panelová diskusia s odborníkmi

•Počty ambulantných lekárov rapídne ubúdajú, ak by odišli do dôchodku všetci, ktorí sú v dôchodkovom veku, systém skolabuje
•Primárna sieť vs. špecialisti – kde je situácia horšia? Ktoré odbornosti a kde najviac chýbajú?
•Nechýbajú len lekári, ale aj sestry. Postačia v ambulanciách praktické sestry?

 

III. Stratifikácia (ne) bude?

   Panelová diskusia s odborníkmi

•Čo prinesie najväčšia reforma nemocníc pacientom, a čo zdravotníkom? A najmä, či vôbec prebehne, pár mesiacov pred voľbami
•Hrozí zdravotníctvu bez dofinancovania kolaps?
•Ako dosiahnuť stabilitu financovania v zdravotníctve? ​

 

*zmena programu vyhradená

 

8:30 – 9:00             registrácia

9:00 - 9:15              oficiálne otvorenie ministerkou zdravotníctva SR Andreou Kalavskou 

9:15 - 10:15            I.  Dostupnosť liekov na Slovensku

Martin Smatana, MZ SR
Tomáš Tesař, Union
Jan Žák, Dr. Max
Zuzana Baťová, ŠUKL
Ondrej Sukeľ, SLeK

 

10:15 – 10:30          coffee break

10:30 - 12:00         II. Ambulantný sektor- Už je dávno päť minút po dvanástej

 

Panelová diskusia

Marian Šoth,  ASL SR
Iveta Lazorová,  SKSaPA
Igor Moravčík, SKZL
Peter Blaškovitš, NCZI
Marian Faktor, Dôvera

 

 

12:00 - 12:15      coffee break   

12:15 - 13:15      III Stratifikácia (ne) bude?

 

Panelová diskusia s odborníkmi

Michal Štofko, IZP, MZSR
Igor Pramuk, ANS, Svet zdravia
Rudolf Zajac
Martin Kultan, ZP Dôvera
Miriam Lapuníková, FNsP Banská Bystrica

 

13:15 – 14:00     Odovzdávanie ocenení TOP LEKÁRI NA SLOVENSKU

14:00                  obed

 

*zmena programu vyhradená

Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR

 

 

Martin Kultan, generálny riaditeľ a člen predstavenstva zdravotnej  poisťovne Dôvera

 

 

Ján Žák, CEO Dr. Max 

 

 

 

Marian Faktor, riaditeľ Úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti zdravotnej poisťovne Dôvera

 

 

 

Ondrej Sukeľ, prezident SLeK

 

 

 

Michal Štofko, odbor stratégie Inštitútu zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva SR

 

 

 

Rudolf Zajac, lekár a bývalý minister zdravotníctva SR

 

 

Miriam Lapuníková, Generálna riaditeľka FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

 

Tomáš Tesař, zástupca Union zdravotnej poisťovne, a.s. a docent na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

 

Zuzana Baťová, Generálna tajomníčka služobného úradu a riaditeľka ŠUKL

 

 

 

 

Marian Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov SR

 

 

Iveta Lazorová, prezidentka SKSaPA

 

 

Igor Moravčík, prezident SKZL

 

 

Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ NCZI

 

 

Martin Smatana,Generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky, MZ SR  

 

 

 

 

Igor Pramuk, viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska 

Partneri

Hlavný partner konferencie:

 

 

 

 

Partneri konferencie:

 

 

 

 

 

Podobné podujatia