SLOVENSKÉ ZDRAVOTNÍCTVO 2020

24. sep 2020
HOTEL CROWN PLAZA V BRATISLAVE

Konferencia Slovenské zdravotníctvo 2020 tak ako každý rok aj tento prinesie zaujímavé témy ohľadne súčasnej situácie zdravotníckeho sektoru na Slovensku. 

Diskusia sa bude venovať zmenám, ktoré čakajú zdravotníctvo v nasledujúcom období, plánom ministerstva zdravotníctva. Dopadu pandémie Covid-19 na vývoj  komunikácie s pacientom, a tiež spomenieme aj situáciu v ambulantnom sektore a ako sa nové ministerstvo k tejto otázke postaví. Nad konferenciou prebralo záštitu ministerstvo zdravotníctva SR.

 

Konferenciu otvorí minister zdravotníctva SR, MUDr. Marek Krajčí.

8:30-9:00 registrácia

 

9:00-9:15 oficiálne otvorenie ministrom zdravotníctva SR MUDr. Marekom Krajčím

 

9:15-10:15 I. panel:  Aké zmeny nás čakajú v zdravotníctve? Plány MZ SR sú veľké

Panelová diskusia o plánoch fungovania zdravotných poisťovní a nemocníc. Obmedzí sa zisk poisťovní? Nastavia sa konečne štandardy? Bude mať táto vláda odvahu definovať nárok pacienta?

MUDr. Marek Krajčí, minister zdravotníctva SR

Mgr. Michal Špaňár, MBA,  generálny riaditeľ Union zdravotnej poisťovne

Ing. Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera

Ing. Richard Strapko, generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne

MUDR. Marián Petko, prezident Asociácie nemocníc Slovenska

 

10:15-10:30 coffee break

 

10:30-12:00  II.panel       Čo pozitívne priniesla pandémia Covid- 19? Napríklad telemedicínu v praxi

Začala sa využívať viac telemedicína, časť pacientov sa presunula do virtuálneho sveta. Môže to tak ostať? Ako to vylepšiť?

MUDr. Marian Faktor, zdravotná poisťovňa Dôvera

Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, Kinstellar

MUDr. Peter Marko, MPH, všeobecný lekár pre dospelých, Veľká Lomnica

MUDr. Beáta Havelková, Všeobecná zdravotná poisťovňa

 

12:00-12:45 Odovzdávanie ocenení TOP LEKÁRI NA SLOVENSKU

 

12:45-13:00 coffe break

 

13:00-14:00 III.panel       Ambulantný sektor na hrane

Už niekoľko rokov upozorňujú ambulantní lekári na to, že ich počet dramaticky klesá. Práve ambulantný sektor má byť prioritou nového ministra zdravotníctva. Začne sa konečne situácia riešiť?

MUDr. Adriana Šimková, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo

MUDr. Elena Prokopová, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast

MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA, štátny tajomník MZ SR II.

Mgr. Henrieta Tulejová, M.S., Advance Institute

Jan Žák, generálny riaditeľ spoločnosti Dr. Max

MUDr. Jana Bendová, všeobecná lekárka pre dospelých

 

 

14:00 obed

 

*zmena programu vyhradená

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastnícky poplatok -- 99 € bez DPH (118.8 € s DPH) na osobu

Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Poradie
Výsledná cena je 99 € bez DPH (118.8 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 6998/B.

IČO: 51904446
DIČ: 2120837224
IČO DPH: SK2120837224

Bankové spojenie Tatra banka, a.s.:
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466
SWIFT / BIC: TATR SKBX

Zrušiť

Podobné podujatia

19. okt 2020 to 20. okt 2020
Holiday Inn Žilina