Smart cities

Smart cities 2021
online edition

Termín: Január 2020 (posledný týždeň)

miesto: štúdio HN

forma: 4 spíkri + moderátor

 

Popis:

Táto online konferencia ponúka prepojenie medzi lídrami miest, systémovými integrátormi, telekomunikačnými operátormi a ďalšími kľúčovými hráčmi, ktorí sa snažia o inteligentné urbanistické riešenia a následnú udržateľnosť miest a obcí na Slovensku. Veríme, že diskusia, ktorá umožní zdieľanie špičkových riešení a globálnych znalostí ukáže mestám a podnikom značné príležitosti v tejto oblasti.

 

Cieľová skupina:

zástupcovia miest a samosprávy, verejná a štátna správa, inovátori, developeri, architekti, IT odborníci, energetický segment a pod.

Témy

Development

Nastavenie plánu výstavby z ohľadom na riešenia, ktoré šetria energie a tým aj životné prostredie a z dlhodobého hľadiska najmä úspory na prevádzkových nákladoch
Parkovacia politika/ záchytné miesta
Verejné osvetlenie, ktorého inteligentným riadením možno dosiahnuť nielen úspory, ale aj zlepšiť atmosféru v meste

 

Inteligentná infraštruktúra

Ako zlepšiť prepojenie občanov a mesta v ktorom žijú, a zároveň nenarušiť ich bezpečie a osobnú slobodu?
Vytvorenie ekosystému budov priemyslu a energií, ktorý intuitívne reaguje na potreby ľudí a pomáha mestu lepšie využívať zdroje

 

Mobilita

Ako sa adaptovala verejná doprave na pandémiu a aké zmeny sa môžu v budúcnosti očakávať?
Zmena mentality ľudí a jej závislosť na zlepšenie ovzdušie v meste?
Vytvorenie plánu, ktorý má prispieť k zlepšeniu podmienok pre cyklistov a v budúcnosti tak umožniť odľahčenie dopravy v meste
Zrýchlenie každodenného dochádzania

 

Smart waste management

Aký je potenciál Slovenska v oblasti zhodnocovania odpadu
Ako bude nastavený systém zálohovania?

 

Životná úroveň v meste

Ako znížiť dôsledky automatizácie a robotizácie na zníženie počtu pracovných miest
Iot riešenia, ktoré prepájajú ľudí a mesto
Ako vybrať správne riešenia pre verejné priestranstvá, ktoré budú využiteľné pre zvýšenie aktívnej účasti občanov na rozhodovaní
Riešenia pre zlepšenie úrovne verejného zdravia

 

Priemysel 4.0

Vytvorenie konkurenčnej výhody a obchodnej efektivity prostredníctvom digitálnych technológii
Továrne budúcnosti a inteligentnejšia výroba

Andrea Basilova, Sensoneo
Martin Dzbor ,T-systems
Michal Kaliňák, ZMOS
Radoslav Mizera, Solved

Partneri

Hlavný partner

 

Mediálni partneri

Podobné podujatia