Smart Cities a budúcnosť platieb

24. máj 2018
Hotel Chopin Bratislava

V mene Združenia pre bankové karty Vás srdečne pozývame na odbornú konferenciu s názvom Smart cities a budúcnosť platieb.

Moderné technológie stále napredujú a sú využívané stále častejšie. Tento trend je nezastaviteľný a prejavuje sa aj v koncepte inteligentných miest. 
Samosprávy sa usilujú o modernizáciu a rozvoj miest, zlepšenie infraštruktúry a skvalitnenie života. Mnoho inšpirácií ako vyriešiť strategické otázky miest nájdeme vo svetových metropolách, ktoré sa už prezentujú ako "smart".
Aj na Slovensku a v Čechách máme veľa príkladov v budovaní inteligentných miest. Ako štát podporuje tento koncept? Aké sú reálne príklady inteligentných miest? Aká bude budúcnosť platieb v tomto segmente?

Na konferencii, ktorú pre Vás pripravilo Združenia pre bankové karty v spolupráci s Hospodárskymi novinami Vám na Vaše otázky k téme inteligentných miest alebo smart cities odpovedia najlepší odborníci zo Slovenska a Českej republiky. Pozvanie prijali zástupcovia štátnej sféry, samospráv, bankovníctva a kartových spoločností.

 

Miesto: Hotel Chopin, Galvaniho 28, Bratislava

http://www.vi-hotels.com/sk/chopin-bratislava/poloha/

Program:

 

09:00 – 09:30   Registrácia

 

09:30 – 10:50   1.Blok

Chytrý Kolín

Mestský úrad Kolín - Michal Kašpar - I. zástupca starostu mesta Kolín

 

Akceptácia kariet v doprave

ČSOB – Radek Horák Výkonný manažer B-2 Acquiring, e-commerce, ATM
 

Úloha platobných kariet v rámci mestského ekosystému

Mastercard – Martin DolejšHead of Commerce Development Czech & Slovakia
 
 

10:50 - 11:10    Prestávka

 

11:10 – 12:30   2. Blok

Accelerate mass transit - Accelerate smarter cities

VISA – František Jungr Head of Core products CEE  |  Products & Solutions 

 

 FinTechy a ich využitie
Ministerstvo financií SR – Martin Peter - riaditeľ odboru bankovníctva, sekcie finančného trhu MF SR
 
Systém eKolkov
Ministerstvo financií SR – Martin Peter - vedúci odboru Oddelenia miestnych daní Sekcie daňovej a colnej MF SR
 
Digitálna budúcnosť

AustriaCard – Michal Kadlec - Key Account Manager

 

12:30- 12:45    Prestávka

 
 
12:45 – 14:00   Panelová diskusia
 

panelová diskusia na tému Smart cities v praxi moderuje Petra Jamrichová

 

 

14:00                Záver, obed

 

Partneri

Spoluorganizátor: 

Mediálni partneri: 

Podobné podujatia