Svetový deň ústneho zdravia

18. Mar 2020
BRATISLAVA, HOTEL SAFFRON

16. marec 2020    Spojená škola Mokrohájska, Bratislava
                             13.30 – 15.30 Preventívna akcia pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

18. marec 2020    Hotel Saffron, Bratislava
                              8.00 – 13.00 Preventívna akcia pre žiakov 6. – 9. ročníkov ZŠ a gymnázií

                              14.00 – 16.00 Preventívna akcia pre budúce mamičky - tehotenstvo a starostlivosť o ústnu hygienu

19. marec 2020    Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
                              8.00 – 13.00 Preventívna akcia pre žiakov 6. – 9. ročníkov ZŠ a gymnázií

 

16. - 20. marec 2020:    

  • edukácia študentov, budúcich zdravotníckych pracovníkov na stredných zdravotníckych školách v SR
  • edukácia mamičiek v materských centrách po celom Slovensku

 

Tvoje ústa sú úžasné! Určite Ti pomáhajú jesť, hovoriť a smiať sa – teš sa zo života!

16. marec 2020    Spojená škola Mokrohájska, Bratislava
                             13.30 – 15.30 Preventívna akcia pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

18. marec 2020    Hotel Saffron, Bratislava
                              8.00 – 13.00 Preventívna akcia pre žiakov 6. – 9. ročníkov ZŠ a gymnázií

                              14.00 – 16.00 Preventívna akcia pre budúce mamičky - tehotenstvo a starostlivosť o ústnu hygienu

19. marec 2020    Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
                              8.00 – 13.00 Preventívna akcia pre žiakov 6. – 9. ročníkov ZŠ a gymnázií

Sorry, registrations are no longer available for Svetový deň ústneho zdravia

Partneri

 

Podobné podujatia