Trauma v detskom veku

18. jún 2020 to 19. jún 2020
Hotel Senec

9. Slovenský kongres s medzinárodnou účasťou

TRAUMA V DETSKOM VEKU

 

TERMÍN: 18.-19. 06. 2020

MIESTO KONANIA: Hotel Senec (Slnečné jazerá – Sever, 903 01 Senec)

 

Zaregistrovať sa môžete cez registračný formulár v záložke registrácia

REGISTRAČNÝ POPLATOK: 

 • účastník kongresu - lekár 70 EUR
 • účastník kongresu - sestra 30 EUR
 • doprevádzajúca osoba 50 EUR

* Registračný poplatok zahŕňa vstup na diskusné fóra, odborný program, kongresové materiály a certifikát o účasti.

 

Registrácia: recepcia Hotela Senec:         17. júna 2020   18,00 - 21,00  hod.

                                                                      18. júna 2020    7,00 - 10,00  hod.

                                                                      19. júna 2020    7,00 -   9,00  hod.

 

Diskusné fórum A: v priestoroch Hotela Senec 17. júna 2020 od 19.00 hod.

Diskusné fórum B: v priestoroch Hotela Senec 18. júna 2020 od 19.00 hod.

 

ORGANIZÁTORI:

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská spoločnosť detskej chirurgie, traumatológie a endoskopickej chirurgie

Slovenská spoločnosť úrazovej chirurgie

Národný ústav detských chorôb v Bratislave

Občianske združenie „SLNIEČKO NA CESTE“

MAFRA Slovakia, a. s.

 

Prezident kongresu:     MUDr. Jozef Babala, PhD. – prednosta KDCH NÚDCH

Vedecký sekretár:         MUDr. Ľubomír Sýkora, PhD.

Organizačný výbor:     

 •  MUDr. Milan Babulic                              
 • MUDr. Ján Chochol 
 • MUDr. Andrej Dolnák
 • MUDr. René Jáger
 • MUDr. Erich Murár, PhD.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: 

Ubytovanie (objednáva si každý účastník sám): rezervovaná celá kapacita Hotela Senec do konca apríla 2020. Ubytovanie si účastníci môžu rezervovať na emailovej adrese: rezervacie@hotelsenec.sk, telefónny kontakt: 0903/ 756 414,  pod heslom: Trauma v detskom veku 2020.

Bližšie informácie: https://konferencie.hnonline.sk/event/trauma-v-detskom-veku#register

MUDr. Ľubomír Sýkora, PhD. Tel.:  +421/2/59371175, mobil: +421903-488242, email: syky.lubomir@gmail.com

MUDr. René Jáger, tel. +421/2/59371259, mobil. +421911-990280, email: rjager24@gmail.com

MUDr. Erich Murár, PhD., Tel. +421905-541416, email: emurar@gmail.com

 

Témy kongresu:

 

Lekárska sekcia: 

 • Konzervatívna liečba a MIO detských zlomenín
 • Interdisciplinárna spolupráca v detskej traumatológii
 • Varia / Kazuistiky

Sesterská sekcia:

 • Ošetrovateľská starostlivosť o deti s vybraným úrazom
 • Varia
Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: účastník kongresu - lekár -- 70 € bez DPH (84 € s DPH) na osobu

Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Poradie
Výsledná cena je 70 € bez DPH (84 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 476/B.

IČO: 31333524
DIČ: 2020298984
IČO DPH: SK2020298984

Bankové spojenie:
č. účtu: 2626844466/1100
banka: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466

Zrušiť

Partneri

Mediálni partneri:

 

 

Podobné podujatia