Trendy v HR 2018

september

Prináša trendy v oblasti personalistiky, odmeňovania, nákladov na zamestnancov, legislatívy a duálneho vzdelávania.
Cieľová skupina: riaditeľky HR, personalistky, zástupcovia zamestnávateľov a škôl

Sorry, registrations are no longer available for Trendy v HR 2018

Podobné podujatia