Videozáznam z konferencie Kapitálový trh 2019

23. júl 2019 to 31. máj 2020

V prípade záujmu o videozáznam z konferencie sa zaregistrujte na tomto  linku alebo cez Registráciu na tomto podujatí. Po registrácii obdržíte mail s faktúrou. Po uhradení faktúry Vam bude následne zaslaný link k videozáznamu z konferenice Kapitálový trh 2019 a kód, bez ktorého video nie je možné spustiť.

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: poplatok za videozáznam -- 24.9 € bez DPH (29.88 € s DPH) na osobu
Cena je 24,90€ bez DPH (29,88 € s DPH)
Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Poradie
Výsledná cena je 24.9 € bez DPH (29.88 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 6998/B.

IČO: 51904446
DIČ: 2120837224
IČO DPH: SK2120837224

Bankové spojenie Tatra banka, a.s.:
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466
SWIFT / BIC: TATR SKBX

Zrušiť

Podobné podujatia