Základy kartového biznisu I

22. feb 2018
Hotel Chopin Bratislava

Oblasť elektronických platieb patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúci sektor finančného sveta. Vidíme nové platobné prostriedky, spôsoby platby, alebo služby, ktoré by bez elektronickej platby neboli možné. Oproti minulosti nám pribudli inteligentné zariadenia, ktoré sa zmenšili do tej miery, že ich vieme nosiť vo vrecku so sebou. Tradičných poskytovateľov platobných služieb dopĺňajú noví hráči, ktorí prinášajú nové, nevyskúšané riešenia. Už nemusíme nosiť vo vrecku hotovosť, alebo peňaženku, už stačí iba mobil. Čo bolo na začiatku ? Čo formovalo vývoj platobných služieb až po súčasnosť ? Nezabudli sme na bezpečnosť ? Aká nás čaká budúcnosť ?

Na odbornom školení Združenia pre bankové karty Vás prevedieme všetkými základnými témami a dáme odpovede na uvedené otázky.  Pozrieme sa do histórie platobných služieb, vývoja platobných kariet, oblastí ich vydávania a akceptácie, spracovania transakcií, priblížime si novú legislatívu EÚ vrátane bezpečnostných štandardov s výhľadom do blízkej budúcnosti. 

09,00 – 09,30                     Registrácia

09,30 – 11,00                     1. Blok

História platobných kariet: Zuzana Poláková  - Head of Card transactions support subdepartment at VÚB
Cyklus zúčtovania kartových transakcií: Zuzana Poláková  - Head of Card transactions support subdepartment at VÚB
Spracovanie transakcií – autorizácia,  zúčtovanie
Chargebacks
Legislatíva platobných kariet – Regulácia IF, PSD2

Vydávanie platobných kariet: Rastislav Vallo -  Head of payment cards at Tatrabanka
Typy kariet a ich pridaná hodnota
Profitabilita a životný cyklus debetnej karty
Profitabilita a životný cyklus kreditnej karty                          

11,00 – 11,20                      Prestávka

11,20 – 13,00                     2. Blok
 

Akceptácia platobných kariet: Patrick Melioris - Director of payment cards and cash Dpt. at ČSOB
Čo všetko je Acquiring?
Aké zariadenia sú používané POS, eComm, ATM
Aká je základná schéma fungovania Acquiringu
Čo všetko musí byť zahrnuté v provízií pre obchodníka

Bezpečnosť platobných kariet: Tomáš Kmiť - Risk monitoring Team Leader at VUB
Podvody v platobnými kartami v minulosti a teraz
Najväčšie hrozby z titulu podvodov pre slovenské banky
Ako sa banky chránia a čo má robiť klient
Očakávaný vývoj

Inovácie a trendy: Peter Géc -  Consultant – senior partner at Infinity Consulting

Trendy "2020" v oblasti platobných kariet zamerané na:

vydávanie kariet
akceptáciu kariet
bezpečnosť
ATM (bankomaty)
regulácie (PSD2)

13,00 – záver, obed

Partneri

Spoluorganizátor: 

Mediálni partneri: 

Podobné podujatia