Základy kartového biznisu II

07. jún 2018
Hotel Chopin Bratislava

Základy kartového biznisu II nadväzujú na odborný seminár Základy kartového biznisu I, ktorý sa uskutočnil vo februári tohto roku s tým, že teraz sa budeme problematike kartového biznisu venovať detailnejšie.

Z tohto dôvodu je program rozdelený na 2 samostatné časti  - Issuing a Acquiring, ktoré pôjdu súčasne v dvoch oddelených konferenčných priestoroch.

 

Prednášať Vám  budú odborníci, ktorí v oblasti kartového biznisu patria medzi špičky a ktorí Vám odpovedia na všetky Vaše otázky smerujúce na vydávanie a akceptáciu platobných kariet.

Program Issuing:

  09:00 – 09:30   registrácia

  09:30 – 10:30  1. BLOK

Rastislav Vallo  -  Predseda ZBK, vedúci platobných kariet v Tatra banke  

  Vytvor kartový produkt na mieru

   Hlavné faktory pri tvorbe produktu
   Produkt pre dieťa (teenagera)
   Produkt pre ekonomicky samostatnú osobu
   Produkt pre firmu

 

 10:30 – 10:40  prestávka

 

 10:40 – 11:40  2. BLOK
 

Rastislav Vallo  -  Predseda ZBK, vedúci platobných kariet v Tatra banke  

 Autorizácia kartových transakcií

   Unikátny nástroj pre celý svet - prečo je to tak?
   Hlavné komponenty autorizačného procesu
   Bezpečnosť
   Nové trendy 

 

 11:40 – 11:50  prestávka

 11:50 – 13:00  3. BLOK

Marcela Královápodpredsedníčka ZBK, vedúca oddelenia vydávania platobných kariet vo VÚB

Výroba a personalizácia kariet

   Druhy čipových kariet
   Objednávanie a výroba kariet
   Personalizácia kariet
   Distribúcia kariet a PIN
   Nové riešenia

 

 13:00  záver, obed

 

Program Acquiring:

 

 09:00 – 09:30   registrácia

 09:30 – 10:30  1. BLOK

ATM – profitabilita, trendy, bezpečnosť

Peter Géc  -  senior partner v spoločnosti Infinity Consulting
Business case pre ATM siete
                     •Náklady
                     •Výnosy (interchange, value added services, sales channel etc)
Umiestňovanie ATM
                     •Analýza, výber lokalít
                     •Partnerstva s merchantmi
                     •E2E proces od idey po prvú transakciu
ATM ako súčasť inovácií finančnej inštitúcie
                     •Aktuálne trendy (stratégie a funkcionality)
                     •Budúcnosť a potenciál

 10:30 – 10:40  prestávka

 

10:40 – 11:40 – 2. BLOK
 

Peter Géc  -  senior partner v spoločnosti  Infinity Consulting
Bezpečnosť
                    •Komunikácia, zariadenie, lokalita, obsluha
                    •Investície vs. riziká

                               

11:40 – 11:50  prestávka

11:50 – 13:00 – 3. BLOK

Patrick Melioris poverený riadením Divízie Payments v ČSOB

Kde sú hranice profitability POS?
                   •Náklady
                   •Výnosy
                   •Budúcnosť POS businessu
Ako odhaliť podvody pred uzatvorením zmluvy na akceptáciu kariet
                   •Best practice

 

  13,00  záver, obed

Partneri

Spoluorganizátor: 

Mediálni partneri: 

Podobné podujatia