Základy kartového biznisu II

06. jún 2019
Vienna House Easy Bratislava

Základy kartového biznisu II nadväzujú na odborný seminár Základy kartového biznisu I, ktorý sa uskutočnil vo februári tohto roku s tým, že teraz sa budeme problematike kartového biznisu venovať detailnejšie.

Z tohto dôvodu je program rozdelený na 2 samostatné časti - Issuing a Acquiring, ktoré pôjdu súčasne v dvoch oddelených konferenčných priestoroch.

Program Issuing:

 

 

09,00 – 09,30 -  registrácia

 

09,30 – 10,30 – 1. Blok

 

Rastislav Vallo  -  Vedúci tímu digitalizácie v spoločnosti RPC

 Autorizácia kartových transakcií

   Unikátny nástroj pre celý svet - prečo je to tak?
   Hlavné komponenty autorizačného procesu
   Bezpečnosť
   Nové trendy 

 

10,30 – 10,40 – prestávka

 

10,40 – 11,40 – 2. Blok
 

 

 Marcela Králová -  podpredsedníčka ZBK, vedúca oddelenia vydávania platobných kariet vo VÚB

 

Vytvor kartový produkt na mieru

   Hlavné faktory pri tvorbe produktu
   Produkt pre dieťa (teenagera)
   Produkt pre ekonomicky samostatnú osobu
   Produkt pre firmu

 

 

  11,40 – 11,50 – prestávka

 

11,50 – 13,00 – 3. Blok

 

 

Marcela Králová -  podpredsedníčka ZBK, vedúca oddelenia vydávania platobných kariet vo VÚB

 

Výroba a personalizácia kariet

   Druhy čipových kariet
   Objednávanie a výroba kariet
   Personalizácia kariet
   Distribúcia kariet a PIN
   Nové riešenia

 

13,00 – záver, obed

 

 

Program Acquiring:

 

09,00 – 09,30 -  registrácia

 

09,30 – 10,30 – 1. Blok

 

Peter Géc  -  senior partner v spoločnosti Infinity Consulting

 

Ekonomika bankomatových sietí

•Business case pre ATM siete
•Náklady
•Výnosy (interchange, value added services, sales channel etc)
•Umiestňovanie ATM
•Analýza, výber lokalít
•Partnerstva s merchantmi
•E2E proces od idey po prvú transakciu
•ATM ako súčasť inovácií finančnej inštitúcie
•Aktuálne trendy (stratégie a funkcionality)
•Budúcnosť a potenciál

 10,30 – 10,40 – prestávka

 

10,40 – 11,40 – 2. Blok
 

Peter Nižňanský  -  odbor riadenia produktov a EDK / Tím PK a ostatných bankových služieb

Bezpečnosť ATM
•Fyzická bezpečnosť, legislatíva
•Schéma pripojenia ATM
•Softwérové vybavenie ATM
•Typy útokov ATM
•Praktická časť

                               

11,40 – 11,50 – prestávka

 

11,50 – 13,00 – 3. Blok

 

 

Patrick Melioris – poverený riadením Divízie Payments v ČSOB

Platobné terminály
•Náklady
•Výnosy
•Budúcnosť POS businessu
Ako odhaliť podvody pred uzatvorením zmluvy na akceptáciu kariet
•Best practices

13,00 – záver, obed

Partneri

​ ​​ ​ ​​ ​​ ​

 

 

​ ​

​ ​

Podobné podujatia