Závislosti a moderné trendy liečby

24. nov 2020
ONLINE

HN Events Vám tentokrát prinášajhú zaujímavú diskusiu trochu z iného súdku. S odborníkmi v oblasti sa pozrieme na tému závislostí a budeme hovoriť aj o moderných trendoch liečby.

Alkohol, tabak, drogy. Závislostí je veľa. Aký majú dopad na život ľudí? Ako znižovať riziko závislostí? Ako ich liečiť? Následky závislostí riešia viaceré medicínske odbornosti, funguje v rámci liečby multiodborový  prístup viacerých špecializácií? Diskutovať budeme s lekármi, odborníkmi na liečbu závislostí, aj adiktológmi.

 

Sledujte nás online už 24.11.2020 o 9:00 a zapojte sa do diskusie prostredníctvom aplikácie sli.do.

 

Diskusia je exkluzívny obsah Hospodárskych novín, je určená pre predplatiteľov HN Konta a pre pozvaných

Tešíme sa na Vás.

 

9:00 - 10:00 diskusia na tému závislosti

10:00-10:30 otázky od divákov

MUDr. Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí, hlavný odborník MZ SR pre závislosti
MUDr. Štefan Laššan, pneumológ, UNB
JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M., onkológ, NOÚ
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., prednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, Praha
PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH., adiktológ,  námestník riaditeľa pre psychoterapeutickú starostlivosť, OLÚp n.o.Predná Hora

Podobné podujatia