Zdravé ústa po celý život 2018

21. Mar 2018
HOTEL BRATISLAVA

Prednášky venované laickej verejnosti (parodontológia, sliznice, gerontostomatológia, právne poradenstvo).
Dentalalarm projekt: praktické ukážky čistenia zubov
Cieľová skupina: široká verejnosť (deti a dospelí)

Sorry, registrations are no longer available for Zdravé ústa po celý život 2018

Podobné podujatia