Cirkulárna ekonomika

18. máj 2021
online

Cieľom koncept obehového hospodárstva je vo výsledku chrániť životné prostredie a znižovať našu závislosť od prírodných zdrojov. Ako sa k tejto problematike pristupujú jednotlivé firmy a inštitúcie? Sú dostatočne pripravená riešiť otázky cirkulárnej ekonomiky?

Konferencia HN events spája odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry, ktorí budú diskutovať o vízii pre hospodárstvo a ekonomiku s ohľadom na udržateľnosť a návranosť zdrojov a investícií. Účelom podujatia je priniesť komplexný pohľad na odpadové hospodárstvo, recykláciu, inováciu v tejto sfére a optimalizáciu už existujúcich procesov.

 

LINK NA REGISTRÁCIU ZADARMO: https://forms.hnonline.sk/iframe/6decc806-3ca3-4ff1-af3b-7effb6c3a778

 

SLI.DO #UDRZATELNOST

Juraj Smatana, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR

RDNr. Michal Sebíň, PhD., riaditeľ OZV NATUR-PACK

Denisa Rášová, koordinátorka platformy Circular Slovakia

Rastislav Amrich: zakladateľ Inštitútu klimatickej neutrality a iniciatívy #GreenSlovakia.

Ronald Blaho, konateľ spoločnosti ASEKOL SK

Slovnaft

 

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Účastnický poplatok
Vybraný účastnický poplatok: Vstupenka -- 0 € bez DPH (0 € s DPH) na osobu

Konečná cena Vám bude potvrdená e-mailom.
Zl'avy
Poradie
Výsledná cena je 0 € bez DPH (0 € s DPH) na osobu.
Všeobecné obchodné podmienky
Zaslaním vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Kontaktná adresa

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava 3

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č.: 6998/B.

IČO: 51904446
DIČ: 2120837224
IČO DPH: SK2120837224

Bankové spojenie Tatra banka, a.s.:
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2684 4466
SWIFT / BIC: TATR SKBX

Zrušiť

Partneri

ODBORNÝ GARANT  A SPOLUORGANIZÁTOR

 

HLAVNÝ PARTNER

Podobné podujatia