BUDÚCNOSŤ ČISTEJ MOBILITY JE ELEKTRICKÁ - Význam batérií a vodíka pre Zelené SLovensko

24. jún 2021
štúdio HN

Vďaka rýchlemu vývoju nových technológií by mohli byť elektromobily čoskoro oveľa dostupnejšie. Posun smerom k elektromobilom si vyžaduje štrukturálne zmeny a predstavuje pre odvetvie automobilov značné výzvy. Toto podujatie sa zameriava na oblasť trvalo udržateľnej dopravy, vývoju, pohľadu výrobcov aj spotrebiteľov na túto problematiku. Taktiež sa naši odborníci zamerajú na oblasť inovácií a vytvorenie komplexnej infraštruktúry pre elekto dopravu.

Online konferencia Elektromobilita - Cesta budúcnosti je druhá zo série podujatí, ktoré HN event s pripravuje v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky a Green Slovakia. Podujatia majú za ciel rozvinúť témy udržatelnosti, zelenej ekonomiky, odpadového hospodárstva a prepojiť odborníkov z verejnej a súkromnej sféry, aby vytvorili prostredie pre inovatívne riešenia, podložené legislatívou a podporou zo strany inštitúcií.

Sorry, registrations are no longer available for BUDÚCNOSŤ ČISTEJ MOBILITY JE ELEKTRICKÁ - Význam batérií a vodíka pre Zelené SLovensko

Partneri

ODBORNÝ GARANT

 

 

Podobné podujatia