Slovenské klimatické fórum 2021

09. sep 2021
AC Hotel by Marriott Bratislava Old Town

Čomu čelí Zem? Dokedy bude vedieť zvládať výzvy, ktoré jej denno denne ako ľudstvo prinášame? A ako jej vieme pomôcť?

Konferencia HN events spája odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry, ktorí budú diskutovať na témy udržateľnosti či cirkulárnej ekonomiky. Špecializovať sa budú na odpadové hospodárstvo a zero waste. Účelom podujatia je priniesť komplexný pohľad na momentálnu klimatickú situáciu.

Konferenciu slávnostne otvorí minister životného prostredia Ján Budaj a vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Ladislav Miko.

 

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

9:00 - 9:15 OTVORENIE

Príhovor:  Mgr. Ján Budaj, Minister životného prostredia Slovenskej republiky

                  Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

 

9:15 - 10:30 PANELOVÁ DISKUSIA I: Vplyv technológií na klimatické prostredie

 • Je technológia zodpovedná za zmenu podnebia? A aké sú jej dopady?
 • Energetická transformácia ako pomoc k zmierneniu klimatických rizík
 • Aké digitálne riešenia vedia pomôcť klimatickej zmene?

 

Speakri:

Ing. Artur Bobovický (SIEA) - riaditeľ Sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce,

Juraj Adamica, riaditeľ pre udržateľnosť – stratégie udržateľnosti SPP, ambície do budúcnosti

10:30 - 11:45 - PANELOVÁ DISKUSIA II: Implementácia myšlienok udržateľnosti a zero waste v sektore dopravy a priemyslu

 • Ako postupuje elektrifikácia dopravy?
 • Uhlíková neutralita od roku 2050 - dokážeme to ?
 • Akým vládnym obmedzeniam bude Slovensko čeliť v najbližších rokoch?
 • Znižovanie odpadu ako nástroj na šetrenie zdrojov, energie ale aj peňazí
 • Ako aplikácia filozofie zero waste ovplyvňuje predaj schopnosť?

 

Speakri:

Peter Križansky – riaditeľ  Slovak Electric Vehicle Association

Katarína Pšenáková - Government & Corporate Social Responsibility Manager

Richard Daubner- generálny riaditeľ ČSOB Leasingu

Rastislav Nemec - riaditeľ divízie rozvoja podnikania SPP

 

11:45 - 12:15 - PRESTÁVKA

12:15 - 13:30 - PANELOVÁ DISKUSIA III - Akčný plán pre odpadové hospodárstvo - budúcnosť klimatickej zmeny

 • Nevyhnutnosť opatrení v rámci udržateľného podnikania na SK je alarmujúca
 • Slovensku chýba jasná vízia - pozor na odpadové hospodárstvo
 • Dosiahli sme zadaný cieľ 50% recyklácie komunálneho odpadu? Je Slovensko schopné do roku 2025 zvýšiť množstvo recyklácie aspoň na 55%?
 • Zákon o odpadoch – úprava výrobkov pri výrobe v rámci plnenia ekologických nárokov

 

Speakri: 

Ivana Maleš - riaditeľka INCIEN – Inštitut cirkulárnej ekonomiky  –, IEP – Institut enviromentálnej politiky  –

Stela Slučiakova -  analytička IEP – Institut enviromentálnej politiky 

Mgr. Martina Gaislová MBA - riaditeľka  JRK

Mgr. Ronald Blaho – konateľ spoločnosti ASEKOL SK

 

PANELOVÁ DISKUSIA I: Vplyv technológií na klimatické prostredie

Ing. Artur Bobovický (SIEA) - riaditeľ Sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce,

Juraj Adamica, riaditeľ pre udržateľnosť – stratégie udržateľnosti SPP, ambície do budúcnosti

 

PANELOVÁ DISKUSIA II: Implementácia myšlienok udržateľnosti a zero waste v sektore dopravy a priemyslu

Peter Križansky – riaditeľ  Slovak Electric Vehicle Association

Katarína Pšenáková - Government & Corporate Social Responsibility Manager

Richard Daubner- generálny riaditeľ ČSOB Leasingu

Rastislav Nemec - riaditeľ divízie rozvoja podnikania SPP

 

PANELOVÁ DISKUSIA III - Akčný plán pre odpadové hospodárstvo - budúcnosť klimatickej zmeny

Ivana Maleš - riaditeľka INCIEN – Inštitut cirkulárnej ekonomiky  –, IEP – Institut enviromentálnej politiky  –

Stela Slučiakova -  analytička IEP – Institut enviromentálnej politiky 

Mgr. Martina Gaislová MBA - riaditeľka  JRK

Mgr. Ronald Blaho – konateľ spoločnosti ASEKOL SK

Sorry, registrations are no longer available for Slovenské klimatické fórum 2021

Partneri

GENERÁLNY PARTNER

EXKLUZÍVNY PARTNER

PARTNERI

 

 

 

Podobné podujatia

06. sep 2021 to 07. sep 2021
Hotel HOLIDAY INN TRNAVA
23. sep 2021
VAKCINAČNÉ CENTRUM - NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
04. nov 2021 to 05. nov 2021
HOTEL ZOCHOVA CHATA MODRA