ESET Security Days

12.5.2022, Hotel Gate One, Bratislava
Prázdny

ESET Security Days

12.5.2022, Hotel Gate One, Bratislava

  Hotel Gate One, Bratislava

registracia: Žiadny takýto obsah produktu
Prázdny

Kontaktná osoba: Mária Janceová, Key Account Manager, 0940 995 769, maria.janceova@mafraslovakia.sk

9:10 - 9:55 Robert Lipovský, Principal Malware Researcher, ESET

Kyberútoky počas vojny? Toto ESET zachytil pred a počas invázie na Ukrajine

Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou neprebieha len na zemi, ale aj v digitálnom priestore. Práve preto sa v tejto prezentácií pozrieme na rôzne druhy malwaru, ich ciele, ale aj ďalšie detaily, ktoré výskumníci ESETu objavili u našich východných susedov. Zároveň si odpovieme na otázky, či by sme sa mali obávať, že sa podobné útoky objavia aj na Slovensku, a či sa môžu zamerať aj na bežných používateľov? A ak vás zaujíma strana digitálnych obrancov, odpoviem vám aj na otázku, ako ESET chráni svojich používateľov pred ničivým vplyvom podobných útokov.

9:55 - 10:30 Ondrej Kubovič, Security Awareness Specialist, ESET

ESET telemetria: Aktuálne trendy a hrozby

Stovky miliárd pokusov o uhádnutie hesla do RDP, oživenie Emotetu, jedného z najnebezpečnejších botnetov a malwarov sveta, či 400 percentný medziročný nárast bankového malwaru na Androide. To sú len niektoré z trendov, ktoré zachytila ESET telemetria v roku 2021 po celom svete. A to samozrejme nezahŕňa aktivity sofistikovaných aktérov ako sú The Dukes, Gamaredon, Lazarus a ďalších, ktorí tiež vlani rozbehli vlastné kampane. Ak sa chcete dozvedieť viac o najnovších hrozbách a trendoch v oblasti kybernetickej bezpečnosti za posledný rok, tak si určite vypočujte moju prednášku.

10:30 - 10:45 Prestávka

10:45 - 11:20 Matej Šalmík, Riaditeľ Odboru vzdelávania, podpory a medzinárodnej spolupráce, SK-CERT

SK-CERT Threat Landscape 2021

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT každoročne vydáva správu o kybernetickej bezpečnosti. Prezentácia zosumarizuje, aké najčastejšie hrozby boli v slovenskom kybernetickom priestore prítomné v roku 2021, ako sú na tom jednotlivé sektory v oblasti kybernetickej bezpečnosti a tiež odprezentuje opatrenia a aktivity na zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti.

11:20 - 12:00 Jaro Oster, Konzultant pre oblasť informačnej bezpečnosti, Info consult, s.r.o.

Sociálne inžinierstvo / dezinformačné kampane a ich dopad na firmy

Nárast podvodov postavených na manipulatívnych technikách má čoraz dynamickejší nárast vrátane škôd, ktoré prinášajú. V princípe nie je možné jednoznačne definovať cieľovú skupinu útočníkov – obeťami sa dnes stávajú používatelia internetových služieb od detí/mládeže, cez aktívnu dospelú populáciu až po seniorov. V čom spočíva nebezpečenstvo takýchto aktivít na potenciálne obete resp. na organizácie? Ide len o neškodnú hru alebo bezohľadný zámer? Aké riziko predstavuje pre svojho zamestnávateľa needukovaný zamestanec?

12:00 - 12:30 Panelová diskusia
Ondrej Kubovič, ESET
Matej Šalmík, SK-CERT NBU
Jaroslav Oster, Info consult, s.r.o.

12:30 - 13:30 Prestávka na obed

13:30 - 14:00 Michal Jankech Michal Jankech, Vice President for SMB&MSP Segment, ESET

Bezpečnostné výzvy, trhové trendy a aktuálne portfólio ESET riešení pre firemných zákazníkov
(alebo od antivírusu k XDR platforme)

Počas prezentácie sa pozrieme na vývoj trhu bezpečnostných technológií, s akými výzvami a trendami sa na ňom stretávame a akým spôsobom sa s nimi ESET vysporiadal z pohľadu aktuálneho portfólia ESET riešení a služieb určených pre firemných zákazníkov. Predstavíme si čo všetko bezpečnostná platforma ESET ponúka dnes a čo pripravujeme do najbližšej budúcnosti.

14:00 - 14:45 Ondrej Krajč, Senior Technical Pre-Sales Representative, ESET

Bezpečnosť z iného uhla, alebo ako ESET XDR platforma pomáha chrániť firemnú infraštruktúru.

V dnešnej dobe je pre firmy veľkou výzvou reagovať proaktívne na bezpečnostné hrozby v rámci ochrany perimetra. Nevyhnutnou súčasťou je korelácia dát z viacerých zdrojov, ktorá znamená prechod smerom k XDR platforme. V rámci prezentácie sa pozrieme bližšie na to čo nám takýto prechod prináša z pohľadu produktového portfólia a ako vie ESET pomôcť aj v prípade nedostatku špecialistov na digitálnu bezpečnosť.

 

14:45 - 15:10 Jan Kozák, presales manager, AXENTA

Jak správně na EDR - praktické zkušenosti s nasazením a provozem

Svět kolem nás se velmi rychle vyvíjí a mění, to platí dvojnásobně i v oblasti kybernetické bezpečnosti. Útočníci hledají stále nové způsoby, jak nepozorovaně proniknout do infrastruktury a způsobit co největší škody. Ani obránci ale nespí, proto vznikly technologie jako je Endpoint Detection and Response (EDR), které dokáží pohyb útočníka detekovat a zabránit mu v působení dalších škod. V tomto bloku se budeme společně bavit o tom, jak jeden z těchto kvalitních nástrojů nasadit, jak jej provozovat a ukážeme si praktický příklad pokusu útočníka o napadení. Jak to dopadne? Uvidíte osobně na konferenci.

15:10 - 15:25 Tomáč Antonič, Technický riaditeľ, iServices

EDR v prostredí nukleárnej medicíny

Nasadenie ESET Enterprise Inspectora, alebo po novom ESET Inspectu má svoje špecifiká v každej spoločnosti. Čo je normálom a štandardom u vás, môže byť kritickým stavom a procesom u niekoho iného. A samozrejme naopak. A u každého z nás možno existuje nespočetná plejáda procesov a stavov, ktoré si neželáme, ale až s implementáciou EDR o nich získavame prehľad a možnosť na ne reagovať. Nie ex-post, keď už je zle, ale priamo počas prebiehajúceho útoku, kým príde ku škodám. Aj o tom je EDR, Endpoint Detection and Response.

15:25 - 15:55 Panelová diskusia Panelová diskusia
Michal Jankech, ESET
Ondrej Krajč, ESET
Jan Kozák, AXENTA
Tomáš Antonič, iServices

15:55 - Ukončenie konferencie

 

SPEAKRI:

Robert Lipovský

Robert Lipovský je Senior Malware Researcher v spoločnosti ESET so 14-ročnými skúsenosťami s výskumom škodlivého kódu a širokým spektrom odborných znalostí, ktoré zahŕňajú cielené útoky typu APT, kyberzločin, ako aj výskum zraniteľností. Vedie tím výskumníkov, ktorý dennodenne odhaľuje nové kybernetické útoky. O takýchto objavoch pravidelne publikuje v odborných ako aj mainstreamových médiách a prezentuje na bezpečnostných konferenciách. Taktiež prednáša vysokoškolským študentom a vedie predmet Základy Reverzného Inžinierstva na Slovenskej Technickej Univerzite – jeho alma mater a na Univerzite Komenského.

Keď práve nesedí za počítačom, najradšej pilotuje lietadlo, spoznáva nové krajiny, hrá na gitare, či jazdí na snowboarde.

Ondrej Kubovič

Ondrej Kubovič, v ESETe pôsobí od roku 2015 na pozícii špecialistu pre digitálnu bezpečnosť. Jeho úlohou je zvyšovať povedomie širokej aj odbornej verejnosti o aktuálnych kybernetických hrozbách. Výsledky ESET výskumu prezentuje v médiách a na bezpečnostných podujatiach, vrátane konferencií s medzinárodnou účasťou. Predtým sedem rokov pracoval v slovenských médiách, kde sa venoval témam ako technológie, IT bezpečnosť, obrana či vnútorná bezpečnosť.

Matej Šalmík

Matej Šalmík pracuje v Národnom centre kybernetickej bezpečnosti SK-CERT Národného bezpečnostného úradu na pozícii riaditeľa Odboru vzdelávania, podpory a medzinárodnej spolupráce. Jeho práca zahŕňa aktivity v oblasti šírenia bezpečnostného povedomia, vytvárania odporúčaní v oblasti kybernetickej bezpečnosti, organizácie cvičení a tréningov pre rôzne subjekty, ako aj tvorbu strategických dokumentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a tiež komunikáciu a spoluprácu s partnermi doma aj v zahraničí.

Jaroslav Oster

Jaroslav Oster je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach pôsobí ako konzultant pre oblasť informačnej bezpečnosti v spoločnosti Info consult, s.r.o. Od roku 2000 pôsobí tiež ako súdny znalec v IT odvetviach. Aktívne sa podieľa na rade vzdelávacích a realizačných projektov zameraných na problematiku informačnej bezpečnosti v zdravotníckom sektore, samospráve i komerčnom sektore, vzdelávaní súdnych znalcov, ako aj občianskych aktivít zameraných na zvyšovanie bezpečnostného povedomia a prevencie počítačovej kriminality. Je zakladujúcim členom Asociácie kybernetickej bezpečnosti a aktuálnym predsedom OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu.

Michal Jankech

Michal pracuje v spoločnosti ESET na pozícii Vice Prezidenta pre segment SMB a MSP a je zodpovedný za biznis stratégiu a kľúčové strategické projekty spoločnosti ESET pre tieto zákaznícke a partnerské segmenty.

Na pozícii Segmentového Riaditeľa, resp. Vice Prezidenta Michal pracuje od roku 2020. Medzi kľúčové zodpovednosti a úspechy patri dizajn a implementácia novej B2B produktovej ponuky (ESET PROTECT Solutions), a pokračujúci rast SMB segmentu a hlavne MSP kanála, ktorý za posledné roky rastie tempom 10% resp. 30% ročne.

Nová rola mu umožňuje využiť jeho dlhoročné skúsenosti v produktovom manažmente v oblasti softvérového a telekomunikačného priemyslu.

Ondrej Krajč

Ondrej Krajč, Technical Pre-Sales Representative študoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Zaoberal sa návrhom metropolitnej optickej siete a dopredným zabezpečením dát. Do spoločnosti ESET nastúpil v roku 2008 ako Technical Support Engineer, zodpovedný za implementácie a optimalizáciu antivírusového riešenia pre veľkých zákazníkov. Momentálne pracuje na pozícii Technical Pre-Sales Representative. Jeho hlavnou náplňou je publikačná a prezentačná činnosť ako aj konzultačné poradenstvo pri veľkých implementáciách bezpečnostných produktov ESET.

Jan Kozák, Presales manager, AXENTA

Jan Kozák pracuje ve společnosti AXENTA jako projektový manažer a presale specialista. Kybernetické bezpečnosti se věnuje už více jak 15 let. 12 let se podílel na vývoji bezpečnostních produktů, které pomáhají chránit citlivá data zákazníků jak v komerčním, tak veřejném sektoru. Aktuálně vede realizační projekty u zákazníků a funguje jako technická podpora obchodnímu týmu. Ve volných chvílích se věnuje své rodině a vinaření.

Tomáš Antonič, Technický riaditeľ, iServices

Tomáš Antonič pôsobí v spoločnosti iServices ako partner a technický riaditeľ od roku 2007. Venuje sa hlavne IT security so zameraním sa na vnútornú bezpečnosť, či už ide o bezpečnosť dát alebo systémov vo všeobecnosti.

MAFRA Slovakia a.s. |
Kalinčiakova 33 | 831 04
Bratislava (mapa)
IČO: 51 904 446

Spôsoby platieb

               

Sociálne siete

Všetky práva vyhradené.
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a dát je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

MAFRA Slovakia, a.s. je členom skupiny AGROFERT

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...