HN BIZNIS FORUM POĽSKO - SLOVENSKO

REGISTRÁCIA UZAVRETÁ
Prázdny

HN BIZNIS FORUM POĽSKO - SLOVENSKO

REGISTRÁCIA UZAVRETÁ

28. mája 2024

  Park Inn by Radisson Danube Bratislava

0,00 € s DPH
0,00 € bez DPH
Vypredané
moznosti: Žiadny takýto obsah produktu
Prázdny

 

9.30 - 10.00      Registrácia účastníkov & uvítacia káva

                                 Rejestracja uczestników & powitalna kawa

 

10.00 – 10.05    Slávnostne otvorenie konferencie

                                Oficjalne otwarcie konferencji

   Pán Maciej Ruczaj, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike

  Pan Maciej Ruczaj, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej

 

   Pani Andrea Elscheková-Matisová, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Poľskej republike

   Pani Andrea Elscheková-Matisová, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Słowackiej w Rzeczypospolitej Polskiej

 

10.05 – 11.15    Panelová diskusia

                             Dyskusja panelowa

                             

Moderátorka:  Marcela Šimková, šéfredaktorka redakcie Hospodárskych novín

           Moderator:     Marcela Šimková, redaktor naczelna dziennika Hospodárske noviny

                             

 Spíkri:

           Paneliści:

           

                      Pán Jacek Tomczak, štátny tajomník, Ministerstvo rozvoja a technológií Poľskej republiky

                      Pan Jacek Tomczak, sekretarz stanu, Ministerstwo rozwoju i technologii Rzeczypospolitej Polskiej

 

                      Pán Vladimír Šimoňák, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

                      Pan Vladimír Šimoňák, sekretarz stanu, Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej

 

 Pán Andrzej Dycha, predseda predstavenstva, Poľská agentúra pre investície a obchod

 Pan Andrzej Dycha, prezes zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

 

 Pán Robert Šimončič, generálny riaditeľ, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

 Pan Robert Šimončič, dyrektor generalny, Słowacka Agencja Rozwoju Inwestycji i Handlu

 

 Pán Remigiusz Górski, riaditeľ, PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky, predseda predstavenstva, Klub poľského biznisu v Slovenskej republike

 Pan Remigiusz Górski, dyrektor, Oddział PKO BP S.A. w Bratysławie, prezes zarządu, Klub Polskiego Biznesu w Republice Słowackiej

 

 Pán Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko – poľská obchodná komora

 Pan Stanislav Kučírek, prezes, Słowacko – Polska Izba Handlowa

 

 Pán Lukáš Parízek, predseda, Rada slovenských exportérov

 Pan Lukáš Parízek, prezes, Rada Słowackich Eksporterów

 

11.15 – 11.30     Kávová prestávka

                             Przerwa kawowa

 

11.30-11.45      Prezentácia publikácie „Slovenská republika - sprievodca trhom pre poľských

                             podnikateľov

               Prezentacja publikacji „Republika Słowacka – przewodnik po rynku dla polskiego

               biznesu”

 

Pán Maciej Ruczaj, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike

Pan Maciej Ruczaj, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej

 

           Pán Miroslav Šperka, zakladateľ a partner, V4 Group

           Pan Miroslav Šperka, założyciel i partner, V4 Group

 

11.45 – 12.15   Prezentácie firiem

                            Prezentacje firm

           

           Allegro.pl sp. z o.o. – pán Piotr Czarniak, public affairs manager

                      Allegro.pl sp. z o.o. – pan Piotr Czarniak, public affairs manager

 

           MOREZ GROUP a.s. – pán Dušan Repa, riaditeľ 

           MOREZ GROUP a.s. – pan Dušan Repa, dyrektor 

 

                      BLIK SK, a.s. – pán Michał Szymański, člen predstavenstva

                      BLIK SK, a.s. – pan Michał Szymański, członek zarządu

 

           Expandeco s.r.o. – pán Filip Minár, country manager

           Expandeco s.r.o. – pan Filip Minár, country manager

 

12.15 – 13.30    Obed

                              Obiad

 

13.30 – 15.00   Meetup pre podnikateľov, ktorí majú záujem o podnikanie na poľskom trhu

 Praktické informácie o právnych, organizačných a finančných aspektoch podnikania v Poľsku, vrátane podporných nástrojov, ktoré ponúkajú rôzne inštitúcie a štátne orgány.

   Meetup dla przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na polskim rynku

Praktyczne informacje na temat prawnych, organizacyjnych i finansowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym narzędzi wsparcia oferowanych przez różne instytucje i agendy rządowe.

 

Pani Dagmar Urbanová, ekonomická diplomatka, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave

Pani Dagmar Urbanová, radca ds. handlowych, Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie  


Pán Remigiusz Górski, riaditeľ, PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky, predseda predstavenstva, Klub poľského biznisu v Slovenskej republike

Pan Remigiusz Górski, dyrektor, Oddział PKO BP S.A. w Bratysławie, prezes zarządu, Klub Polskiego Biznesu w Republice Słowackiej

 

Pán Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko – poľská obchodná komora

Pan Stanislav Kučírek, prezes, Słowacko – Polska Izba Handlowa

 

Pani Paulina Šperková, podpredsedníčka, Poľsko - slovenská priemyselná a obchodná komora, advokátka a partnerka, V4 Group

Pani Paulina Šperková, wiceprezes, Polsko - Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa, radca prawny i partner, V4 Group

 

Pani Magdalena Sławińska-Rzemek, daňová poradkyňa a partnerka, V4 Group

Pani Magdalena Sławińska-Rzemek, doradca podatkowy i partner, V4 Group

 

13.30 – 15.00    e-Izba Cross-border Matchmaking Event

Presentation of key data from e-commerce markets in Poland and Slovakia and support for companies in establishing business relationships and starting operations in a new market.

Welcome speeches by:

Ms. Patrycja Sass-Staniszewska, President of the Board, Polish Chamber of Digital Economy

Mr. Maciej Ruczaj, Ambassador of Poland in Slovakia

                     Mr. Jozef Dvorský, Executive Director, Slovak Association of Electronic Commerce

Mr. Andrzej Dycha, President of the Board, Polish Investment and Trade Agency

 

Presentations of the Polish and Slovak e-commerce markets

Networking at round tables

 

* Bude zabezpečene simultánne tlmočenie do poľského a slovenského jazyka, okrem podujatia „e-Izba Cross-border Matchmaking Event“, ktoré sa bude konať v angličtine.

* Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski i słowacki, z wyjątkiem wydarzenia „e-Izba Cross-border Matchmaking Event“, które odbędzie się w języku angielskim.

 

REGISTRÁCIA UZAVRETÁ

 

  

Miesto podujatia

Kontaktujte nás

Vanesa Vámosová

0907778702

Prázdny

MAFRA Slovakia a.s. |
Kalinčiakova 33 | 831 04
Bratislava (mapa)
IČO: 51 904 446

Spôsoby platieb

               

Sociálne siete

Všetky práva vyhradené.
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a dát je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...