HN biznis fórum Poľsko - Slovensko 2022

19.5.2022, Hotel Devín, Bratislava
Prázdny

HN biznis fórum Poľsko - Slovensko 2022

19.5.2022, Hotel Devín, Bratislava

  Hotel Devín, Bratislava

registracia: Žiadny takýto obsah produktu
Prázdny

„HN Biznis Fórum Poľsko – Slovensko“

(19. 5. 2022, Hotel Devín, Bratislava)

HN Forum Biznesu Polska – Słowacja

(19.05.2022, Hotel Devín, Bratysława)

Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva rozvoja a technológií Poľskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Moderátorka: Pani Marcela Šimková, šéfredaktorka Hospodárskych novín

Moderatorka: Pani Marcela Šimková, redaktor naczelna Hospodárskych novín

 

Jazyk: poľština a slovenčina (simultánne tlmočenie)

Język: polski i słowacki (tłumaczenie symultaniczne)

 

9.30 Registrácia / Rejestracja

10.00 - 10.30 Otvorenie konferencie / Otwarcie konferencji

 

Pán Richard Sulík, podpredseda vlády a minister hospodárstva Slovenskej republiky

Pan Richard Sulík, wicepremier i minister gospodarki Republiki Słowackiej

 

Pán Waldemar Buda, minister rozvoja a technológií Poľskej republiky

Pan Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii Rzeczypospolitej Polskiej

 

Diskusia s moderátorkou a auditóriom

Dyskusja z moderatorką i publicznością

 

10.30 - 11.15 Panel číslo 1: Takmer 30 rokov úspešnej hospodárskej spolupráce - čo bude nasledovať?

                        Panel nr 1: Niemal 30 lat udanej współpracy gospodarczej – co będzie dalej?

 

Pani Ingrid Brocková, štátna tajomníčka, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Pani Ingrid Brocková, sekretarz stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Słowackiej

 

Pán Paweł Jabłoński, štátny tajomník, Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky

Pan Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

 

Pán Krzysztof Drynda, predseda predstavenstva, Poľská investičná a obchodná agentura akciová spoločnosť

Pan Krzysztof Drynda, prezes zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

 

Pán Jozef Klein, predseda predstavenstva, Asseco Central Europe, a.s.

Pan Jozef Klein, prezes zarządu, Asseco Central Europe, a.s.

 

Pán Remigiusz Górski, generálny riaditeľ, PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky, PKO BP S.A., Czech Branch

Pan Remigiusz Górski, dyrektor zarządzający, PKO Bank Polski, Oddział w Republice Słowackiej, Oddział w Republice Czeskiej

 

Diskusia s moderátorkou a auditóriom / Dyskusja z moderatorką i publicznością

 

11.15 - 11.30 Coffee Break / Przerwa kawowa

 

11.30 - 12.15 Panel číslo 2: Najpálčivejšie problémy pre nadchádzajúci rok - ako sa s nimi vysporiadať?

                        Panel nr 2: Najbardziej palące problemy na kolejny rok – jak się z nimi uporać?

 

Pán Pavol Kováčik, prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Pan Pavol Kováčik, prezes, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Budowlanych Słowacji

 

Tomasz Wiatrak, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ, ORLEN Unipetrol a.s.

Tomasz Wiatrak, prezes zarządu, dyrektor generalny, ORLEN Unipetrol a.s.

 

Pani Wioleta Czaja, konateľka, Maspex Slovakia Trade s. r. o.

Pani Wioleta Czaja, prezes, Maspex Slovakia Trade s. r. o.

 

Pán František Komora, prezident, Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej Republiky

Pan František Komora, prezes, Stowarzyszenie Logistyki i Spedycji Republiki Słowackiej

 

Diskusia s moderátorkou a auditóriom / Dyskusja z moderatorką i publicznością

 

12.15 - 13.30 Občerstvenie a B2B stretnutia / Poczęstunek i spotkania B2B

 

Kontaktná osoba: Lucia Bizoňová Senior Event Manager 0948 911 069, lucia.bizonova@mafraslovakia.sk

MAFRA Slovakia a.s. |
Kalinčiakova 33 | 831 04
Bratislava (mapa)
IČO: 51 904 446

Spôsoby platieb

               

Sociálne siete

Všetky práva vyhradené.
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a dát je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

MAFRA Slovakia, a.s. je členom skupiny AGROFERT

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...